Dosky

Gabro

Flambovana povrchova úprava

Štokovana povrchova uprava

Leštena povrchova uprava

Žula (Granit)

Flambovana povrchova úprava

Štokovana povrchova uprava

Leštena povrchova uprava